MỖI HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN ĐỀU CÓ HẬU QUẢ

Hãy nghiêm khắc với bản thân mình hơn bất kì ai. Bỏ bớt từ “Nhưng ” đi. Sống lành mạnh để tránh mắc những bệnh nghiêm trọng trong tư tưởng nhất là mắc phải bệnh ỷ lại và lười biếng. Tôi cảm thấy của cải vật chất, đất đai, nhà cửa, xe cộ không mang… Read More MỖI HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN ĐỀU CÓ HẬU QUẢ